Utredningar och remisser

Utredningar 2020

Trafikverket projekterar ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Banan ska vara utförd för höghastighetståg, vilket betyder att den kommer att få en egen, ny sträckning mellan de två orterna, utan att göra uppehåll. Utformningen för höghastighetsbana innebär en fast barriär genom landskapet med 2, 5 meter höga vallar eller staket på vardera sidan. Om banan skulle förläggas väster om Ringsjöarna kommer den att korsa Rönneådalen.