Kontrollprogrammet

Samordnad vattenkontroll
Kontroll av ytvatten inom Rönneåns avrinnings-område bedrivs i regi av Rönneåkommittén för Rönneå nedanför Ringsjöarnas vattensystem, och av Ringsjöns vattenråd för Ringsjöarnas vattensystem.

Undersökningsprogrammet omfattar bl a vattenkemi, hydrologiska mätningar, metaller, elfiske, bottenfauna, plankton, påväxtalger och vattenväxter i sjöar.

Ta del av vattenkontrollen genom att välja alternativet Resultat i menyn ovan.

Program
Programmet 2020-2023 omfattar hela Rönneåns avrinningsområde, med Ringsjöarna och dess tillflöden. Kontrollprogrammet finns här.

Undersökningsresultat
Undersökningsresultat finns tillgängliga via pekbara kartor.

För vattenkemi, bottenfauna och fisk finns även äldre resultat tillgängliga. Tabeller som visas kan enkelt kopieras hem för egen användning.

Det senaste årets undersökningar redovisas också som en tryckt sammanfattning. Du kan själv ladda hem sammanfattningen som pdf.