Alla inlägg av Koordinator

Anmälan styrelsemöte RK 2020-02-14

Anmälan styrelsemöte Kommitté 2019-12-13
Deltagande
Smörgås
reCAPTCHA

Dagordning styrelsemöte RK 2019-10-25

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötessekreterare 
 3. Val av justerare
 4. Upprop
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Protokoll från föregående möte
 7. Administration och ekonomi
  1. Ekonomi
 8. SRKP
  Presentation och diskussion om förslag till upphandlingsunderlag.
 9. Övriga frågor
 10. Mötet avslutas

Ordförandena granskar dagordningen och svarar genom att fylla i formuläret nedan.

Godkänna dokument
Kryssrutor
reCAPTCHA

Dagordning möte VR 2019-10-25

 1. Ordföranden hälsar deltagarna välkomna
 2. Koordinator presenterar innehållet i mötet.
 3. Birgitta Bengtsson från Ekologgruppen presenterar några intressanta variabler ur de senaste årens kontrollprogram
 4. Diskussion om Rådets prioritering av viktiga variabler att arbeta vidare med.
  Frågan om mätning av variabler före och efter utrivning av kraftverken ska också beaktas.
 5. Förslag till kommande aktiviteter utifrån diskussionen i punkten 4 ovan.

Ordförandena granskar dagordningen och svarar genom att fylla i formuläret nedan.

Godkänna dokument
Kryssrutor
reCAPTCHA