Dagordning styrelsemöte RK 2019-10-25

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötessekreterare 
 3. Val av justerare
 4. Upprop
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Protokoll från föregående möte
 7. Administration och ekonomi
  1. Ekonomi
 8. SRKP
  Presentation och diskussion om förslag till upphandlingsunderlag.
 9. Övriga frågor
 10. Mötet avslutas

Ordförandena granskar dagordningen och svarar genom att fylla i formuläret nedan.

[formidable id=”2″]