Kunskap omvärld

Myndigheter, databaser, mm

Vattenmyndigheten för Västerhavet

Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten redovisar beskrivningar och resultat av klassningar mm för vattendrag, sjöar, grundvatten och kustvatten i:

VISS – databas

Vattenkartan – geografisk redovisning av vatteninformation på karta

Nationell datavärd för vattendata, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

– Rönneå, vattendrag

– Rönneå, sjöar

Andra vattenråd och organisationer:

Ringsjöns vattenråd och Projekt Ringsjön

Sveriges vattenorganisationer – en samlingssida för vattenorganisationer i hela landet.