Informationsmöte – Hur ska nedmonteringen av de tre kraftverken i Rönne å gå till?

Projekt Destination Rönne å och Ringsjön bjuder in till informationsmöte – hur ska nedmonteringen av de tre kraftverken i Rönne å gå till?

De tre kraftverken i Rönne å, Klippans kommun, ska tas bort för att återställa naturen. I ansökan, som ligger hos Mark- och Miljödomstolen, finns förslag på en metod för att montera ner kraftverken. Nu bjuder vi in till ett informationsmöte där Tord Andersson, projektledare för Rönne å projektet, kommer att berätta om metoden samt de analyser och undersökningar som har lett fram till att metoden har valts ut.

Datum: 8 december
Tid: kl 15-16
Plats: Aktivitetshuset Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan
Observera att antalet platser är begränsat i lokalen, först till kvarn gäller!
Det går bra att följa mötet digitalt, länken skickas ut samma dag via mail.

Anmäl dig här!
Anmäl dig via formuläret för digital närvaro såväl som närvaro på plats på Sågen.

Destination Rönne å och Ringsjön – Advisory Board

Destination Rönne å och Ringsjön har som projektidé att utveckla en destination för naturturism och upplevelser.

Projektets advisory board syftar till att samla in kunskap och ta vara på erfarenheter. Här har du som känner ett engagemang möjlighet att vara med och bidra. Advisory board har schemalagda digitala träffar 2 gånger per år men kan komma att sammankallas till möten utöver det vid behov. Delaktighet i möten sker på frivillig basis och du kan när som helst avsluta din medverkan. Sammankallande till advisory board är projektledare Malin Tan. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig.

Första mötet hålls 25/10 kl 16-17

Anmäl dig till mötet här!

Mötet är digitalt och hålls via Teams. En länk för att ansluta till mötet skickas till den e-postadress som anges i anmälningsformuläret.

Kontakt Malin Tan, projektledare, malin.tan@engelholm.com

Mer information om projektet Destination Rönne å och Ringsjön

Naturturism Rönneå och Ringsjön

Rönneå och Ringsjön ska bli en attraktiv destination för fiske- och naturturism. Under 2019 påbörjades detta arbete mellan sex kommuner med stöd från LEADER. Syftet var att ge en bild av vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns och skapa intresse bland entreprenörer och föreningsliv att vara med och utveckla besöksnäringen. Detta arbete resulterade i en förstudie som nu finns att läsa här.

Projektet kommer nu att fortsätta genom ett nytt destinationsutvecklingsprojekt lett av Malin Tann. Fortsättningsprojektet kommer dra igång det konkreta arbetet med att utveckla en besöksdestination för fiske, naturturism och upplevelser. Läs mer om fortsättningsprojektet här.

Årstämmor

Den 17 juni är de dags för kommittén och vattenrådet att ha sina årsstämmor, dem kommer att äga rum på Röstånga Gästgivaregård.

Dagens schema:

  • kl. 08.30-10 – Rönneå kommitténs årsstämma
  • kl. 10-10.30 – Fika med presentation från Calluna AB får leverantör för recipientkontrollen
  • kl 10.30-12 – Rönneå vattenråds årsstämma
  • kl. 12 – Lunch

Välkommen!