Leaderprojekt för att utveckla turismen längs Rönne å

Rönneå uppströms Bålamöllan, provpunkt R3 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön – Foto Birgitta Bengtsson

Ängelhoms kommun har tillsammans med fem andra kommuner kring Rönneå och Ringsjöarna tagit initiativ till ett gemensamt projekt för att utveckla naturturismen längs ån och Ringsjöarna. Projektet har tilldelats ett bidrag på 1,7 miljoner kronor från EU:s stödfond Leader. Bidrag kommer att användas till en fördjupad studie fram till mars 2022 av möjligheterna att stärka och utveckla natur- och fisketurismen längs ån och sjöarna.

Läs mer på Ängelholms kommuns hemsida via denna länk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *