Mark- och miljööverdomstolen lagligförklarar tre kvarnar i Kävlingeån

Valskvarnarna Lilla Harrie, Bösmöllan och Kvarnvik i Kävlingeån har alla tre fått tillstånd att driva den befintliga verksamheten vidare. Det är Mark- och miljööverdomstolen som avgjort frågan efter flera år av processer mellan ägarna och myndigheter. Domstolen har särskilt tryckt på att att ett förnyat tillstånd uppfyller kravet på så kallad båtnad, alltså att nyttan med att driva kvarnarna vidare är större än olägenheterna:

Båtnadskravet är uppfyllt i och med att verksamheten årligen genererar ett överskott. Vid båtnadsbedömningen ska även tas hänsyn till kulturmiljöintresset av att bevara kvarnen vid Lilla Harrie och de två kvarnarna i målen M 3372-18 och M 3373-18. De tre kvarnarna i Kävlingeån representerar olika tider. Genom att kunna följa dessa får den enskilde en bild av hur kvarn- och vattenkraften utvecklats genom åren. Genom de lagändringar som trätt ikraft den 1 januari 2019 har kravet på båtnad i den tidigare bestämmelsen i 11 kap. 6 § miljöbalken tagits bort. Även om lagändringen formellt inte är tillämplig i målet måste de bakomliggande skälen till varför lagstiftaren valt att ta bort kravet på båtnad beaktas dvs. lagstiftarens förändrade syn på vattenkraftselens betydelse för energi- och klimatfrågor.

För mer information se artikel i Sydsvenskan på denna länk.
Läs hela domen från Mark- och Miljööverdomstolen på denna länk.
Den som vill läsa domarna gällande de två andra kvarnarna hittar dessa på den här länken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *