Trafikverket bjuder in till samråd om höghastighetståg

Trafikverket fortsätter planeringen av en ny tågbana för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund. Banan kommer att trafikeras av tåg med hastigheter upp till 320 km/h. Banan har endast Hässleholm och Lund som stationer, och eftersom höghastighetståg ställer särskilda krav på på bananläggningen kommer banan inte att samförläggas med den nuvarande södra stambanan, utan får en egen sträckning någonstans inom den korridor Trafikverket utreder. Banan etableras som en barriär genom landskapet, och skyddas av 2, 5 meter höga staket eller vallar på sidorna. Om banan etableras väster om Ringsjöarna kommer den att korsa Rönneådalen.

För mer info om samråden följ denna länk. För att läsa samrådsunderlaget följ denna länk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *