Kraftverksutrivning och Life Connects

Klippans kommuns planerade utrivning av tre kraftverk i Rönneå inom kommunens del av ån får finansiering inom ett stort EU-projekt för restaurering av vattenmiljöer i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Projektet heter Life Connects och disponerar 100 miljoner kronor till åtgärder som ska stärka livsbetingelserna för hotade fiskarter i sju vattendrag i södra Sverige, och öka den biologiska mångfalden. Vattendragen det gäller är Rönne å, Mörrumsån, Emån, Alsterån, Virån, Helge å och Verkeån.

Projektets aktörer är Havs- och vattenmyndigheten, Uniper, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Kalmar län, Klippans kommun och Sportfiskarna, samt Länsstyrelsen i Skåne som också står för projektledningen.

Läs mer om projektet på denna länk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *